Terapia Widzenia

Dobre widzenie to nie tylko odpowiednio dobrana korekcja okularowa. Dolegliwości takie jak męczliwość oczu, rozmazanie obrazu, problemy z oceną odległości w przestrzeni mogą być powiązane z osłabioną sprawnością wzrokową, spowodowaną m.in. zaburzeniami akomodacji, konwergencji, niedowidzeniem, zezem jawnym (tropią), zezem ukrytym (forią) lub innymi zaburzeniami widzenia obuocznego.

Objawy, które mogą świadczyć o problemach wzrokowych to mi.in :

  • Osłabiony rozwój ogólny
  • Zaburzona koordynacja
  • Kłopoty z koncentracją
  • Trudności edukacyjne, zwłaszcza w zakresie czytania i pisania
  • Zmęczenie ( szczególnie występujące po krótkotrwałej pracy w bliskiej odległości )
  • Bóle głowy, szyji i ramion
  • Suchość, szczypanie i zaczerwienienie oczu
  • Obniżona ostrość wzroku

Trening wzrokowy jest aktywną terapią całego procesu widzenia. Optometrysta przeprowadza z pacjentem indywidualny program ćwiczeń, tym samym poprzez cykl spotkań treningowych usprawnia proces widzenia. Terapia taka pozwala na wyeliminowanie wielu dysfunkcji wzrokowych u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Izabela Frąckowiak

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu. Terapeuta wzrokowy metody STW ( Sensomotoryczna Terapia Widzenia )